Var god välj land

När ska jag senast ta in en offert?

Det är viktigt att inte vänta in i det sista med att hitta ett passande flyttföretag. Ta god tid på dig till att undersöka olika alternativ och ta in offerter så att du har gott om tid under själva flytten. 

Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss minst 12 veckor innan din planerade flytt. 

Hur beräknas kostnaden?

Kostnaden för sjö och vägtransport baseras på den totala volymen av dina ägodelar.

För att få fram den totala volymen av 1 objekt beräknar man på följande sätt: multiplicera längden x bredden x höjden. 

Flygfrakt beräknas på den faktiska bruttovikten eller volymvikt av godset. 

Vår besiktningsman kan mäta dina ägodelar under besiktning och ge er en offert baserad på dessa uträkningar.

Vad ingår offerten?

Ingen flytt är den andra lik, Crowns offert kommer att vara särskilt anpassad ut efter dina individuella behov.

Men vissa saker ingår alltid:

• Besiktning med konsultation 

• Leverans av förpackningsmaterial

• Packning av din hushållsartiklar och personliga tillhörigheter av professionell personal

• Lastning av tillhörigheter

• Trälådor / Containrar / special emballage

• Transport med bil/båt/flyg

• Förberedelse av all export- och importdokumentation

• Betalning av terminalavgifter

• Leverans av tillhörigheter inom 5 mils radie från ankommande hamn

• Uppackning och bortforsling av tomemballage på leveransdagen.

Offerten exkluderar omkostnader som exempelvis importtullar eller skatter och avgifter, karantän och mellanlagring om så behövs.

Din kontaktperson kommer att gå igenom hela processen i samband med besiktningen. 

Hur långt i förväg ska jag boka in besiktning?

Försök att boka datum i så god tid som möjligt, Crown Relocations kommer alltid att  sträva efter att matcha dina önskade datum, men kom ihåg att vissa dagar (särskilt fredagar) är mer uppbokade och dyrare än andra, så det kommer att underlätta om du kan vara flexibel.

Erbjuder Crown Relocation sina tjänster världen över?

Crown Relocations har över 180 kontor i nästan 60 länder, som alla  är sammanlänkade genom ett gemensamt operativsystem.

Under pågående uppdrag håller Crowns kontor i ursprungslandet kontinuerlig kontakt med mottagande Crownkontor för att säkerställa att processen går enligt plan utan oförutsedda incidenter.

Vilka är Crown´s kvalitetsnormer?

De flesta Crown kontor är  ISO-certifierade. Externa kvalitetsrevisioner utförs regelbundet av ISO representanter för att säkerställa att normer upprätthålls och våra kunder alltid får en högkvalitativ service.

Vår strävan efter högsta möjliga kvalitet har lett till att Crown i tillägg till ISO även utvecklat ett eget Quality Management program - QUEST 

Erbjuder Crown en försäkring för ägodelar som flyttas?

Crowns professionella flyttpersonal packar dina tillhörigheter på ett säkert sätt, det är viktigt att komma ihåg att dina ägodelar kommer att fraktas med fartyg, flyg, lastbil eller annat transportmedel, som alla innebär en viss risk.

För din trygghet erbjuder vi CrownCare, en försäkring som ger full återbetalning enligt återanskaffningsvärde.

Flyttdagen

Är någon produkt förbjuden i min sändning?

Varje land har sina egna begränsningar, men som en generell regel bör följande punkter inte ingå i försändelsen:

• Alkohol

• Skjutvapen och ammunition

• Livsmedel, inklusive örter och kryddor

• Farliga föremål (inklusive lim, ammoniak, blekmedel, klor, rengöringsmedel, desinfektionsmedel, färgämnen, brandfarliga, gasflaskor, insektsmedel, kvicksilvertermometrar, träsprit, färger, bekämpningsmedel, fotokemikalier, tryck förpackningar, thinner)

• Föremål tillverkade av utrotningshotade djur

• Obearbetade pälsar, skinn

• Växter, torkade blommor, lökar, frön

• Pornografiskt material

• Jord eller sand av något slag

• svärd, spjut, stiletter.

Observera att ovanstående lista inte är uttömmande och Crown Relocations kan ge dig råd om ytterligare förbjudna föremål för enskilda länder.

Vad behöver jag förbereda inför packdagen?

Crowns packteam tar hand om allt på packdagen.

Innan deras ankomst:

• Kasta alla objekt som du inte vill ta med dig

• Rensa ur garaget, vinden och källaren

• Stäng av och frosta av kylskåp och frysar

• Töm tvättmaskinen och sätt i transportbultar

• Ta bort saker från väggarna

• Rengör all utrustning som används utomhus.

Kom ihåg att packa vissa saker separat som du behöver ta med dig när du reser, så som pass, pengar, resehandlingar, viktiga dokument, smycken, värdeföremål och resväskor.

Crowns Relocation Planner innehåller många användbara tips för att förbereda din flytt och kommer att lämnas i samband med din besiktning. 

 

Kommer Crown packa ner och upp alla mina ägodelar åt mig?

Crowns packteam kommer packa och förbereda dina saker för leverans.

Alla packare är utbildade och kommer att se till att dina ägodelar är väl skyddade och säkra genom hela processen av din flytt.

På destinationen packar vi upp dina saker och avlägsnar skräp på leveransdagen.

Teamet använder under packning färgmarkeringar på varje paket för att på destination förenkla leveransprocessen. 

Kan jag packa någon av mina ägodelar själv?

Av säkerhetsskäl är det många länder som inte längre accepterar sändningar som är packade av ägaren. Dessutom kan skador som uppstått på objekt som du packade själv inte omfattas av försäkringen.

Vi rekommenderar att du låter Crown packa alla dina husgeråd och personliga tillhörigheter. Crowns team är professionellt utbildade och har många års erfarenhet av packning av andras tillhörigheter.

Kommer packteamet använda de ursprungliga förpackningsmaterialen för mina apparater eller stora föremål?

Om du har kvar ursprungliga kartonger och förpackningsmaterial för dina apparater och andra hushållsartiklar, se till att du informerar din kontaktperson. Han eller hon kommer att inspektera de material som finns för att avgöra om dina objekt kommer att vara säkrare genom att använda dessa eller våra egna specialiserade material.

Kan mina ägodelar förvaras vid ett av Crowns lager?

Vid behov kan dina ägodelar lagras antingen på ursprungsorten eller på destination. Crown har magasin på ca 180 platser över hela världen så att dina personliga tillhörigheter kan lagras så länge du önskar.

Kan jag spåra min försändelse på nätet?

Alla Crown Worldwides kontor är förbundna med ett gemensam kommunikations- och operativt nätverk.

De tekniska investeringar innebär att innan du anländer till din destination, kommer det lokala Crown kontoret redan ha up-to-date information angående din flytt.

Follow this link to track the status of your shipment in real-time.

Vad händer när mina ägodelar når sin destination?

Innan du reser, kommer din Move Manager ge dig kontaktuppgifter till din koordinator på Crown kontoret dit du flyttar, tillsammans med detaljer om din försändelsen och beräknad ankomstdag.

När du anländer till din nya stad, kommer du att kontaktas av det lokala Crown kontoret som kommer att arrangera införtullning, bekräfta status på ert gods, boka ett datum för leverans och diskutera eventuella behov av magasinering.

Måste jag vara i destinationslandet för att mina ägodelar ska kunna tullklareras?

Många länder kräver att du har anlänt när dina varor tullklareras, men olika regler gäller i respektive land. Din Move Manager kommer att kunna bekräfta de regler som gäller för det land du flyttar till.

 
 

 

 

Kostnadsfri offert

Det första steget
på ditt nya äventyr

  • Din förfrågan kommer att hanteras av en rådgivare
  • Genomsnittlig tid för att slutföra: 1 minut
  • Crown har kontor i över 200 platser runt om i världen
Vår familj har flyttat vart tredje år sedan 1994. Vår flytt med Crown från Frankrike till Sverige var den bästa flytten hitintills.;